Mekong Sen & Công Nghệ Số Tại Sự Kiện Festival Hoa – Kiểng Sa Đéc Lần Thứ I